Reinkarnera dina böcker

Vi vill att böcker ska användas, inte stå i bokhyllan och vi vill att fler ska läsa varje bok. För miljön och för att man vill bli smart av att läsa. Genom att fler läser samma bok minskar belastningen på miljön. Vi vill ge böcker liv- många liv - och en historia som går att utforska och uppleva.​

Skanna

Anmäl dig enkelt genom att scanna QR koden på första uppslaget av boken.

Läs och Swisha

Läs och njut av boken. När du är klar Swishar du det belopp du tycker att boken var värd genom att använda QR-koden igen.

Lämna till nästa läsare

Ge boken till någon annan, ju fler liv vi ger våra böcker desto mer sparar vi på miljön (och desto smartare blir vi).

Vill du sälja varje bok flera gånger om

Vill du börja läsa böcker

Vill du hjälpa till att sprida böcker på ett hållbart sätt

Kontakta